Post Tagged with: "cơ quan"

Những sai lầm mà các nhân viên mới nên tránh

September 29, 2014 10:15 am0 comments
Những sai lầm mà các nhân viên mới nên tránh

Đối với những người mới bắt đầu làm việc tại một công ty, một tổ chức thì ai cũng vây, đầu tiên sẽ là sự lo lắng và công việc và các mối quan hệ với công ty, làm sao để nhanh chóng hòa đồng được vơi ekip làm việc. […]

Read more ›